You are holding it wrong

تبلیغات:
عکس صفحه برنامه:
You are holding it wrong
جزئیات برنامه:
نسخه: 1.0
ها تاریخ: 6 Jul 10
توسعه دهنده: Michael Willigens
پروانه: رایگان
محبوبیت: 44
اندازه: 103 Kb

Rating: 3.3/5 (Total Votes: 3)

تبلیغات:

You are holding it wrong - شکایت این نرم افزار زمانی که شما در برگزاری آن را اشتباه itxtvisited="1"

این قطره اتصال، ارتعاش، و شکایت بصری.

شبیه سازی های اخیر آیفون 4 مسائل مربوط به اتصال.


· اتصال iPhone4 در اندیشه itxtvisited="1"

· جلوگیری از phonecalls برای افراد چپ دست itxtvisited="1"

· می توان تغییر برای افراد راست دست کار می کنند و همچنین

· پیکربندی رفتار برای افراد اشتباه دست: صفحه نمایش، حجم، ارتعاش، هواپیما حالت ...

سیستم های پشتیبانی

برنامه های مشابه

نظرات به You are holding it wrong

نظر یافت نشد
اضافه کردن نظر
روشن کردن تصاویر!
جستجو توسط دستگاه
دستگاه من